• Predajňa Peugeot Považská Bystrica
 • pizzeria ul. Vysokoškolákoch /vysokoškolské internáty/
 • reštaurácia „HOKEJKA" pri zimnom štadióne v Žiline
 • polyfunkčný dom Bytča / bývalý kultúrny dom
 • približne 2500 bytov a 1100 rodinných domov v žilinskom kraji
 • výrobná hala Nové Mesto nad Váhom fa Stesatex
 • výklady na Farskej uličke v Žiline
 • Materská škola Kysucké Nové Mesto, Litovelská, Radola, Žilina, Dolný Vadičov
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Čadca
 • Mestský úrad Čadca
 • Internát pri SPŠ v Kysuckom Novom Meste
 • Administratívna budova a telocvičňa Inter Bratislava
 • Základná škola Radola
 • Polyfunkčný dom - predajňa ložisk Nitra
 • Budova požiarnej zbrojnice Turzovka
 • Mäsiarstvo Čička, Bulvár, Žilina
 • Základná škola, ul. Limbová, Žilina
 • Domov dôchodcov a sociálnych služieb, ul. Hviezdoslavova, Čadca
 • Železiarstvo HAMMER, Kalinov, Krásno nad Kysucou
 • Materská škola, ul. Bajzova, Žilina
 • Stredisko služieb škole, Žilina
 • Obecný úrad Lodno
 • Obecný úrad Rudinka
 • Dom smútku Martin
 • Pastoračné centrum Kysucké Nové Mesto
 • Materská škola, ul. Litovelská, Kysucké Nové Mesto
 • Materská škola, ul. Komenského, Kysucké Nové Mesto
 • Penta, Kysucké Nové Mesto 11ks priemyselných brán
 • Polyfunkčný dom, Martin 52 ks privátnych brán
 • privátne brány namontované na rodinných domoch cca 200 ks

 

Zákazky cez verejné obstarávanie